Giấy phép in hóa đơn

Điều kiện hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH In Nguyễn Minh: In hóa đơn VAT, in phiếu xuất kho, phiếu thu, phiếu chi và các biểu mẫu khác.

Chứng nhận Công ty TNHH In Nguyễn Minh đủ điều kiện in hóa đơn VAT:
* Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh số: 0312047518 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp ngày 12 tháng 11 năm 2012, với ngành nghề hoạt động: In ấn, Dịch vụ liên quan đến in, Cung ứng và Quản lý nguồn lao động, Tư vấn Quản lý.
* Giấy Phép Hoạt Động Ngành In số: 25/2013/STTTT-GP-IN do Sở Thông Tin Và Truyền Thông cấp ngày 28 tháng 06 năm 2013. Được phép: In sách, tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rơi, tờ gấp, lịch, xuất bản phẩm (In Hóa Đơn VAT)
=> Với điều kiện trên Công ty TNHH In Nguyễn Minh được phép in hóa đơn GTGT, hóa đơn Xuất Khẩu, phiếu Xuất Kho và một số chứng từ nội bộ khác được quy định Thuế cho phép.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét