Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Mức lương tối thiểu vùng năm 2015

Mức lương tối thiểu vùng năm 2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng mới đối với NLĐ làm việc ở DN, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động.

Tổng hợp điểm mới Nghị định 103 về lương tối thiểu vùng
Theo đó, lương tối thiểu vùng 2015 thay đổi cụ thể với các mức như sau:
- Vùng I: 3.100.000 đồng/tháng (tăng 400.000 đồng);
- Vùng II: 2.750.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng);
- Vùng III: 2.400.000 đồng/tháng (tăng 300.000 đồng); 
- Vùng IV: 2.150.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng).
Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Phụ lục của Nghị định này.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày  01/01/2015 và thay thế Nghị định 182/2013/NĐ-CP.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét